Privacyverklaring en cookies

Mirjamdoorewaard.nl verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring geeft inzicht of en hoe persoonsgegevens worden verzameld. Ook wordt uitgelegd waar jouw gegevens zijn opgeslagen en wat de reden hiervan is. Uiteraard heb je ook rechten met betrekking tot jouw gegevens. Deze tref je ook aan in deze verklaring. Het beleid en de verklaring worden aangepast als hier aanleiding voor is (wijzigingen in wetten en/of AVG).

1. Mirjamdoorewaard.nl

mirjamdoorewaard.nl wordt beheerd door Mirjam Doorewaard en ZoMooij

Vestigingsplaats
Laantje van Westerbro 5
2282 DR Rijswijk

De website Mirjamdoorewaard.nl gaat over Mirjam Doorewaard in haar werk. De website is ontwikkeld voor relaties, organisaties en belangstellenden.

2. Verzamelen gegevens

De website mirjamdoorewaard.nl verzamelt geen persoonsgegevens tenzij je deze gegevens beschikbaar stelt wanneer je een mail stuurt aan mirjam@mirjamdoorewaard.nl. Mails met persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen op de mailserver van Mirjamdoorewaard.nl. De mailserver wordt beheerd door Ikoula. Mirjamdoorewaard.nl verzamelt informatie over de duur van bezoeken, welke pagina’s en het aantal pagina’s die een bezoeker bekijkt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De gegevens die worden gebruikt zijn anoniem en niet te herleiden naar personen.

3. Cookies

De website gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

4. Ontvangers gegevens

Derden ontvangen data en gegevens vanuit Mirjamdoorewaard.nl.

Siteground
De website Mirjamdoorewaard.nl wordt gehost bij Siteground. Hosting via Siteground past binnen de GDPR vereisten. Voor meer informatie, klik hier.

Ikoula
Het mailadres mirjam@mirjamdoorewaard.nl wordt gehost bij Ikoula. Als je via de site een mail stuurt, worden je gegevens en mails opgeslagen op de servers van Ikoula. Lees hier hoe Ikoula de GDPR vereisten hanteert.

Google Analytics
Mirjamdoorewaard.nl verzamelt informatie o.a. over duur van websitebezoeken, welke pagina’s worden bezocht en het aantal pagina’s dat wordt bezocht m.b.v. Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

5. Opslagperiode gegevens

Mirjamdoorewaard.nl bewaart gegevens voor lange tijd maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. De enige uitzondering is als gegevens op basis van een wettelijke regeling langer bewaard moeten worden.

6. Beveiliging gegevens

Mirjamdoorewaard.nl maakt geen kopieën van persoonsgegevens. Gegevens worden uitsluitend beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. Mirjamdoorewaard.nl maakt gebruik van een SSL certificaat. Jouw verbinding met Mirjamdoorewaard.nl is privé.

7. Jouw rechten

Recht op inzage Wil je gebruik maken van je recht op inzage? Dat kan door via de website een mail te sturen aan Mirjamdoorewaard.nl. Recht op rectificatie Zijn je gegevens onjuist of veranderd? Je hebt het recht om dit te laten aanpassen door Mirjamdoorewaard.nl. Recht op overdracht Heb je de gegevens nodig die Mirjamdoorewaard.nl heeft opgeslagen? Dan heb je recht op overdracht en zal Mirjamdoorewaard.nl deze aan jou overdragen. Recht op wissen van gegevens Wil je dat Mirjamdoorewaard.nl je gegevens niet langer vastlegt? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Recht op het indienen van een klacht Als je vindt dat Mirjamdoorewaard.nl niet op de juiste manier omgaat met jouw gegevens, heb je het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een klacht? Klik dan hier.

8. Plichten

Mirjamdoorewaard.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Ze verkoopt geen gegevens aan derden. Mocht Mirjamdoorewaard.nl jouw gegevens met anderen willen delen dan hierboven genoemd, dan zal zij daar eerst toestemming voor vragen. Mirjamdoorewaard.nl behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Mirjamdoorewaard.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Mirjamdoorewaard.nl te beschermen. Altijd met de intentie om jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je nog vragen? Mail dan naar mirjam@mirjamdoorewaard.nl

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 3 januari 2021.